englishnederlandsdeutschfrançais
Bookmark and Share

Messages from Paradise (MfP) is een trilogie van film- en videoinstallaties door Daniela Swarowsky over het eeuwige verlangen naar elders.

Je horizon verbreden, je toekomst vorm geven, veel van de wereld zien en goed verdienen: het verlangen naar het groenere gras aan de andere kant van de heuvel is een universeel menselijk verlangen dat iedereen herkent. Het rijke westen is dat groene gras, dat paradijs waar een gefrustreerde jonge generatie in arme landen van droomt. Gefrustreerd omdat zij thuis geen toekomst zien en er geen werk is. Maar zij die erin slagen over die heuvel te komen, ontmoeten vaak een keiharde realiteit. En dan doet zich een interessant fenomeen voor: hoe langer je weg bent van je land van oorsprong, hoe meer het beeld van thuis verandert van 'hopeloos en uitzichtloos' in een 'verloren paradijs'.

De Messages from Paradise Trilogie is een poëtische reflectie op en een onderzoek naar de universele mythen en ervaringen die met migratie samenhangen. Het confronteert en stelt vragen bij een aantal van deze mythen.

Jonge mensen uit Egypte, Marokko en ander niet-Westerse landen worden geportretteerd met hun verlangens, dromen en realiteiten. Ze hebben boodschappen en vragen die ze willen stellen aan de andere kant. Migranten en hun kinderen die in Wenen, Rotterdam en andere Europese steden wonen, spreken over hun ervaringen. Ook zij hebben hun boodschappen en vragen aan de andere kant. Via deze fictieve dialoog worden deze twee kanten van het verhaal bij elkaar gebracht.

Messages from Paradise #1 werd voltooid in 2009 door Daniela Swarowsky in samenwerking met de anthropoloog Samuli Schielke. Deze documentaire heeft zich gericht op de verhouding tussen Egypte en Oostenrijk. Vijf jonge mensen in Egypte, die allen graag hun land willen verlaten, spreken over hun leven en stellen vragen aan eerste-generatie Egyptische migranten in Wenen/Oostenrijk, nieuwsgierig naar hoe die hun migratie ervaren hebben.

Messages from Paradise #2 is een fictieve dialoog tussen jonge mensen in het noorden van Marokko en jonge Nederlandse Marokkanen en zal najaar 2010 gepresenteerd worden. Het plan is om in 2011 Messages from Paradise #3 te ontwikkelen.

top