STICHTING ZiM

Wie is stichting ZiM?
ZiM is een Rotterdamse stichting rond kunst en cultuur, bezig met maatschappelijke vraagstukken, met een frisse kijk op oude thema’s. ZiM heeft de realisatie van kunstprojecten en daarmee de verbetering van het hedendaagse kunstklimaat tot doel. ZiM is vooral geïnteresseerd in kunstprojecten die buiten de geijkte tentoonstellingsruimtes plaatsvinden en die door het kiezen van bijzondere locaties een groter publiek bereiken dan alleen het vaste kunstpubliek. Belangrijk is dat de kunst zich uitspreekt over de plek waarvoor ze gemaakt wordt en bijdraagt aan de dynamiek van die specifieke locatie.

ZiM wil door middel van kunstprojecten bruggen bouwen tussen de verschillende culturen, prikkelen en uitdagen, kunst in de buurt brengen, vernieuwende vragen stellen, echte dialogen tussen oude en nieuwe Rotterdammers op gang brengen, en de vinger op de zere plek leggen.

Stichting ZiM is in 2000 opgericht onder de naam stichting Occupying Space. De stichting heeft in 2001 het eenjarige kunstproject “Ruimte Bezetten” in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad uitgevoerd. Onder de nieuwe naam Zenith in Motion heeft de stichting van 2004 tot 2006 het maatschappelijke kunstproject Zwaanshals in Motion ontwikkeld en georganiseerd. Zwaanshals in Motion vond plaats in een levendige, multiculturele winkelstraat (het Zwaanshals, gelegen in het Oude Noorden van Rotterdam) in het kader van de Groeibriljant ZWAMOKA als samenwerkingspartner van woningbouwcorporaties PWS en Com.Wonen. ZiM ontplooide rond de tachtig deelprojecten en evenementen zoals 15 debatten over de rol van kunst in herontwikkelingsgebieden, Migratie in Transit, tien exposities, vijf kunstprojecten in de buurt, een radio station, concerten, een cultureel centrum met programma met en voor de buurt en een filmprogramma. Sinds 2007 is stichting ZiM bezig met onderzoek en voorbereiding voor Messages from Paradise.

Expertise en ervaring
Het werk van ZiM is etnografisch georiënteerd en houdt zich sinds 2002 in het bijzondere bezig
- met kunstprojecten rond migratie.
- de rol van kunst binnen processen van stadsontwikkeling (creative city phenomeen)
- het potentieel van kunst binnen een lokale gemeenschap (community art)

Wie staat achter ZiM?
Daniela Swarowsky is sinds 2003 directeur en driving force achter ZiM. De vele uiteenlopende projecten die Daniela Swarowsky voor ZiM heeft ontwikkeld getuigen van een jarenlang engagement wat betreft kwesties van migratie, identiteit en het idee van thuis.
LIES VERDER OVER HAAR WERK
Met haar internationaal achtergrond als cultural producer, kunstenaar, filmemaker en sociaal werkster is zij voor ZiM bezig kunstprojecten met een maatschappelijk tintje te ontwikkelenen. Als curator en producer van grootschalig festivals en exposities in Wenen, New York, London, Parijs, Shanghai, en sinds 2000 in Rotterdam, heeft ze een enorme ervaring in het opzetten en produceren van klein en grootschalige projecten.