Nieuws
Zoeken


ZiM Atelier  
Sule Attems / 03  
Tomas Saraceno / 02  
Isolde Venrooy / 01  
ZiM Nomadisch  
ZiM Radio  
ZiM Poppenkast  
Ritme van het Zwaanshals  
Verborgen verhalen  
Flyers  
Tassen  
Vlaggen  
 

ZiM atelier


21 oktober t/m 12 nov 2004
Sule Attems

"Wees mijn gast!"

In Turkije is er een traditie, genaamd "kabul günü". Kabul betekent zoiets als 'receptie'. Voor haar "kabul günü" nodigt een vrouw vrienden en familie uit om bij haar thuis op bezoek te komen. Als gastvrouw schep je de gelegenheid voor mensen om bij elkaar te komen en met elkaar te praten. En natuurlijk wil je graag dat de gasten zich thuis voelen tijdens de "kabul günü".

Tijdens haar verblijf op het Zwaanshals nodigt Sule Attems mannen en vrouwen van alle culturen uit op haar "kabul günü", om te praten over onderwerpen als 'je thuis voelen' , buitenlander zijn, de verlangens die je koestert en de weerslag daarvan op je identiteit.

Ieder verhaal dat voortkomen uit de eigen ervaring, iedere persoonlijke geschiedenis heeft iets te maken met deze thema's. Ze zeggen iets over jouw plek in de samenleving. Wat heeft die te maken met jouw geschiedenis? Op welke manier hebben jouw ervaringen je identiteit beïnvloed?

Welke elementen spelen daarbij een rol? Wanneer heb je het gevoel ergens 'thuis' te zijn? Wanneer voel je je alsof je geen 'thuis' hebt? Welke rol spelen persoonlijke contacten, leefomgeving, verlangens? Hoe geef je je verlangens een plek, hoe probeer je ze te vervullen? Hoe compenseer je voor wat je mist?

Delen van de gesprekken zullen worden gefilmd, maar alleen met volledige toestemming van de deelnemers. In beeld komen alleen de monden van de vertellers. De beelden alsmede een verslag worden samengebracht onder de naam: 'Het Archief van Verlangen'…..

Sule Attems (1960) is een Turkse vrouw die sinds 1982 woont en werkt in Wenen. Zij heeft kunstprojecten gedaan in o.a. New York en Japan.

Locatie: ZiM Atelier, Zwaanshals 317

Data: 21/22/23 en 28/29/30 okt; 4/5/6 en 10/11/12 nov.
Iedere donderdag/vrijdag 16-20.00 uur, zaterdag 14-18.00 uur