English
Zoeken


ZiM kantoor  
ZiM Atelier  
ZiM cultureel  
ZiM spacer  


 

ZiM Kantoor: Zwaanshals 484Deze multifunctionele ruimte is het hart van ZiM.
Hier worden de ZiM projecten georganiseerd, er wordt gepraat, gebrainstormd, maar het is ook een ontmoetingsplek.
Bewoners, winkeliers en bezoekers kunnen elkaar hier ontmoeten.

Een team van kunstenaars en ontwerpers hebben van het ZiM-kantoor, dat een leegstaand winkelpand was, een opvallende visuele attractie gemaakt. Hopelijk worden voorbijgangers naar binnengetrokken om eens een praatje te maken of een bijdrage te leveren.

In het Zim Kantoor hebben de eerste vergaderingen voor de Zwaanshals winkeliersvereniging plaatsgevonden, er worden maandelijks ZiM debatten georganiseerd.

In de kelder is ook een zeefdrukkerij, die gerund wordt door Pierre Verbeek. Op 18 mei 2004 vond een inloopavond voor 'ZwaMoKa, Groeibriljant in Noord' plaats.

ZiM Kantoor:

Het ZiM kantoor op het Zwaanshals is gesloten sinds 30 juni 2006, maar Zim gaat zeker een vervolg krijgen. Neem contact met ons op als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.