English
Zoeken


ZiM debat?  
ZiM debat #15  
ZiM debat #14  
ZiM debat #13  
ZiM debat #12  
ZiM debat #11  
ZiM debat #10  
ZiM debat #09  
ZiM debat #08  
ZiM debat #07  
ZiM debat #06  
ZiM debat #05  
ZiM debat #04  
ZiM debat #03  
ZiM debate #02  
ZiM debate #01  

  
 

ZiM debatten / debates

[ZiM Debatten winter/voorjaar 2006] MIGRATIE IN TRANSIT
De confrontatie van de eerste wereld met de derde wereld in een versneld proces van globalisatie

ZiM Debat #9 /23 jan 06/ The late revenge of the colonized (De recente wraak der gekoloniseerden)
ZiM Debat #10 /27 feb 06/ The end of tolerance (Het einde van de tolerantie)
ZiM Debat #11 /24 april 06/ Migranten en thuisblijvers: De leefwereld van Marokkaanse (Berber)vrouwen
ZiM Debat #12 /15 mei 06/ Droom van de remigratie - een illusie?
ZiM Debat #13 /26 mei 06/ Beeldvorming rond migratie
ZiM Debat #14 /29 mei 06/ Angstcultuur - Cultuur van de Angst
ZiM Debat #15 /19 juni 06/ Wat betekent vrijheid bekeken vanuit verscheidene perspectieven?

Migratie is weer een mondiaal veelbesproken fenomeen dat vaak zeer eenzijdig behandeld wordt vanuit een westers denkbeeld. In dit denken schuilt de angst om de greep op de muren rond Europa te verliezen, de orde en sociale veiligheid kwijt te raken en eventueel bezittingen op te moeten geven. Een angst die werkelijkheid leek te worden met de bestormingen van de hekken rond Ceuta en Mellila door wanhopige Afrikaanse migranten.

Hoe wordt dit denkbeeld van de migranten zelf in leven gehouden, dat Europa het westerse paradijs is, waar zij alles kunnen krijgen waar zij ooit van gedroomd hebben?

De ZiM Debatten winter/voorjaar 2006 gaan over vraagstellingen betreffende migratie, identiteit en cultuurrelativisme.
Hierbij willen de ZiM debatten licht werpen op een aantal vragen. Is migratie een gevolg van het oude koloniale verleden van Europa? Wat voor sociaal-culturele gevolgen heeft migratie op de gemeenschap die achterblijft en voor de gemeenschap die vertrekt? Verandert de positie van de vrouw ten opzichte van al bestaande structuren? Hoe beleven de migranten en de autochtonen de angstbeelden die migratie oproept? En tenslotte: lijdt migratie tot bevrijding of juist tot de beperking van democratische vrijheden?

Deze debatten-serie zijn onderdeel van een ZiM projekt over "40 Jaar (arbeids)migratie in Rotterdam" en worden georganiseerd door stichting ZiM/ Daniela Swarowsky, en Mohamed Boukiour van de stichting Tawiza.

[ZiM DEBAT winter 04/spring 05] Public art - who's profit?
Het eerste deel van de ZiM debatten bestaat uit een serie lezingen, presentaties en discussies met het doel een discours te ontwikkelen over onderwerpen waarmee projecten als ZiM te maken hebben; migratie, culturele klassen, identiteit, codes, macht, participatie versus autonomie in de kunsten en methoden en strategieŽn van projecten die aan ZiM gerelateerd zijn.

Publieke kunstprojecten zoals ZiM roepen een aantal vragen op. Sommige daarvan zijn hetzelfde als in de kunsten, zoals: wie is het publiek?
En wie maakt deel uit van het project? Waar ligt de grens tussen publieke kunstprojecten en Sociaal werk? Andere vragen gaan over stadsplanning.
Wat voor uitwerking heeft stadsvernieuwing op maatschappelijke verschuivingen en ongewenste effecten daarvan zoals sociale veranderingen binnen een wijk?

Kunstprojecten zoals ZiM en vele soortgelijke projecten in binnen- en buitenland hebben te maken met dit soort vragen.

ZiM DEBAT winter04/spring 05 is een project van Elisabeth Mayerhofer, Paul Stephan en Daniela Swarowsky.


[ENGLISH]
ZiM DEBAT winter 04/spring 05
Public art - who's profit?

ZiM Debat is a series of lectures, presentations and discussions, with the aim to develop an ongoing discourse about topics with touch projects like ZiM - migration, cultural clashes, (loss of) identity, image culture, codes, empowerment, gentrification, urban politics, participation versus autonomy in the arts, methods and different strategies in projects related to ZiM.

Public art projects like ZiM raise a number of questions. Some of these are related to arts like who is the audience and who is part of the project or where is the borderline between a public art project and social work etc. Other questions are related to urban planning and undesirable effects such as for example social changes in a barrier. These problems are not only related to ZiM but to many public art projects in various countries. ZiM debat will tackle these problems in general in debates on a monthly bases in fall/winter 2004/05.

ZIm Debat is a project developed by Elisabeth Mayerhofer, Paul Stephan and Daniela Swarowsky.
Subscribe Mailinglist