Nieuws
Zoeken


winkeliersvereniging  
persbericht oprichting  
BCZ vindt aansluiting  
KvK bezoekt BCZ  
Zwaanshals Nieuwe Stijl  
 

Business Club Zwaanshals

Business Club Zwaanshals vindt aansluiting!
23 september 2004

Gisteren vond er een ontmoeting plaats tussen Federatie Winkelkwartier Het Oude Noorden en vertegenwoordigers van de nieuw op te richten Business Club Zwaanshals. Aanwezig waren Frans de Jong (Correct), Farid Darkaoui (winkelstraatmanager Zwaanshals), Daniela, Tomas, Zakir (ZiM) & Yusuf Öztürk van Muziekwinkel Akdeniz(kandidaat bestuurslid).

De Federatie Winkelkwartier Het Oude Noorden is een overkoepelend orgaan met ongeveer 60 betalende leden (contributie: 50 euro per maand) met een totaal budget van 50 a 60 duizend euro per jaar. De leden zijn voornamelijk de leden van Winkeliersvereniging Noorderboulevard. Het bestuur van de federatie wordt gevormd door Ron Bergwerf (Café Postiljon en voorzitter van Winkeliersvereniging Noorderboulevard), Frans de Jong (Correct), McDonalds, Kookpunt, Albert Heijn. De federatie heeft sinds kort 1 medewerker: Farid Darkaoui, winkelstraatmanager voor het Zwaanshals.

projecten
Voornaamste project van de federatie is Veilig Ondernemen. Daarnaast organiseert de federatie een 10 tal activiteiten per jaar (Valentijn, voor- & najaarsmarkt, kunstroute, sinterklaas, kerst, pasar malam, halloween, suikerfeest). Verder organiseert men kerstverlichting en schoonmaakacties.

tussenpersoon
De federatie is een tussenpersoon tussen ondernemers en de gemeente/deelgemeente Noord.In die hoedanigheid lobbyt de federatie voor de ondernemers en heeft zij een subsidie van 35.000 euro ontvangen voor ledenwerving met de bedoeling om in het vervolg zelfstandig te kunnen functioneren.

resultaat van de bijeenkomst De Business Club Zwaanshals (BCZ) kan zich aansluiten bij de federatie door een bestuurslid te leveren voor het bestuur van de Federatie. Deze komt op voor de belangen van het Zwaanshals binnen de Federatie. BCZ kan participeren in de activiteiten van de Federatie, maar het staat hen ook vrij eigen activiteiten te ontplooien. De Federatie vraagt geen contributie; alle activiteiten worden in principe bekostigd door de leden zelf, maar de Federatie kan bijvoorbeeld bijspringen met extra budget verkregen uit subsidies en gezamenlijke promotie campagnes.

Deze eerste actie van de Business Club Zwaanshals is dus zonder meer geslaagd te noemen. Door goede contacten te onderhouden met de Federatie blijven wij beter op de hoogte van de plannen van zowel deze grote en invloedrijke organisatie als ook van de Deelgemeente, en worden wij meer betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor het Oude Noorden, waarop WIJ dus voortaan ook invloed kunnen uitoefenen… en dat is een goede zaak!