Nieuws
Zoeken


Wat is ZiM?  
Wat doet ZiM?  
ZiM visie  
ZiM kantoor  
ZiM in ZwaMoka  
Samenwerkingsverbanden  
Contact  
 

Wat doet ZiM?

  • Mensen met verschillende achtergronden de ruimte bieden om - fysiek en mentaal - met elkaar in contact te komen.

  • Laten zien wat de sterke kanten van een multiculturele gemeenschap zijn, juist in deze tijd.

  • Verschillende kunstenaars de gelegenheid bieden iets te doen met het Zwaanshals en de problematiek van deze straat.

  • Een groter publiek met hedendaagse kunst in aanraking brengen en betrekken bij ZiM-projecten.

  • Werken aan het opbouwen van democratische structuren in de wijk.

  • Samen met de bewoners werken aan een nieuw en trots gezicht voor het Zwaanshals dat verder gaat dan een oppervlakkige renovatie.

  • Het Zwaanshals visueel aantrekkelijker maken en op een positieve manier op de kaart zetten, zodat ook mensen van buitenaf naar de straat komen.

  • De beeldvorming over het Zwaanshals veranderen. - Het geld dat wordt vrijgemaakt voor stedelijke herontwikkeling ten goede laten komen aan de bewoners en winkeliers van het Zwaanshals.

  • Aanzetten tot blijvende verbeteringen, samenwerkingsverbanden en mentaliteitsveranderingen.

  • Contacten leggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het Zwaanhals, zodat ook na afronding van de laatste ZiM activiteit het effect van ZiM nog merkbaar is.