Nieuws
Zoeken


ZiM debat?  
ZiM debat #15  
ZiM debat #14  
ZiM debat #13  
ZiM debat #12  
ZiM debat #11  
ZiM debat #10  
ZiM debat #09  
ZiM debat #08  
ZiM debat #07  
ZiM debat #06  
ZiM debat #05  
ZiM debat #04  
ZiM debat #03  
ZiM debate #02  
ZiM debate #01  

 

ZiM debat #13

[ vr 26 mei 2006 ] Beeldvorming rond migratie

inloop: 19.30 uur
begin debat: 20.00 uur
lokatie: Zwaanshals 474/ Oude Noorden van Rotterdam
bereikbaarheid: tram 8 vanaf Centraal Station (richting Oostplein) stap uit Zaagmolenstraat/ Zwaanshals

sprekers: Yvonne Heygele (beleidsmedewerker van COS, Centrum voor internationale samenwerking Rijnmond & Midden Holland), Robert de Hartogh (fotograaf), Samuli Schielke (antropoloog en fotograaf)

NL

Robert de Hartogh en Samuli Schielke exposeeren op dit moment in het kader van “Van Gastarbeider Tot Allochtoon”, 40 jaar (arbeids)migratie in Rotterdam, een project van ZiM op Zwaanshals 333 en 474. Zij vertellen tijdens deze debat over hun werk en hun kijk op beeldvorming en representatie van migranten.

Robert de Hartogh
Sinds eind jaren 70 fotografeert Robert de Hartogh migranten. Zijn fotografie heeft een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van allochtonen in onze samenleving. Hij heeft ervaren dat de kijk op migranten sterk aan verandering onderhevig is geweest. Wat zijn die verschillen en waar heeft dat aan gelegen? En, is het waar dat de dynamiek van een samenleving wordt bepaald door hoe kwetsbare groepen in de media worden neergezet?

Samuli Schielke
Van beroep is hij cultureel antropoloog, maar daarnaast is Samuli Schielke ook fotograaf. Voor zover het kan, verbindt hij deze twee belangen ook met elkaar. Hij gelooft niet in een objectieve manier van schrijven of beeldvoorming. Wanneer je het over mensen hebt is het altijd een dialoog, tenminste, dat zou het móeten zijn. In de ideale situatie is een goed beeld het product van een creatieve samenwerking waarin verschillene versies van een verhaal naar voren komen. Dit laat dan zowel zien hoe de persoon gezien wil worden, en de manier waarop de fotograaf dat visueel weer wil geven.

Yvonne Heygele
"De enige manier om vastgeroeste beelden te beïnvloeden is door de mensen die dit aangaat zelf aan het woord te laten." Yvonne Heygele is bij COS projectleider van het project 'Moeders en zonen, boodschappen voor de toekomst' dat is opgezet om het groeiende negatieve beeld over islamitische moeders teniet te doen. Wat heeft zij ervaren tijdens dit project? Op welke manier hebben zij geprobeerd de beeldvorming te veranderen en: Wat werkt niet, wat werkt wel?

ENGLISH - The representation of migrants

Robert de Hartogh and Samuli Schielke are both exhibiting at this moment in the framework “Van Gastarbeider Tot Allochtoon”, 40 jaar (arbeids)migratie in Rotterdam, which is also a ZiM project. This debate is about their photographic work and their approach towards the representation of migration.

Robert de Hartogh
Since the seventies Robert de Hartogh has been photographing working migrants coming to Holland. His work was and still is a major contribution regarding the representation of migrants here in the Netherlands. In his experience the outlook upon and (media) representation of migrants has been changing over the last few years drastically. What has changed and what are the backgrounds and conditions for those changes? And is it true that the dynamics of a society is determined by how the media are representing vulnerable groups?

Samuli Schielke
By profession cultural anthropologist Samuli Schielke is also photographer. As much as possible he combines those two realms. He believes that there is no such thing as objective representation, be it through texts or images. Telling about people is (or at least it should be) always a dialogic process. Ideally, a good image is the result of a creative cooperation in which two version of a story come together: how a person wants to be seen, and how a photographer chooses to depict this person.

Yvonne Heygele
"The only way to dissolve deeply engraved prejudices is by giving migrants themselves a voice." Yvonne Heygele is project-leader at COS for the project 'Mothers and sons - messages for the future', which was started to reduce the growing negative image around islamic mothers. What where her experiences in this project? What methods and means did she use in order to try to change image representation?