Nieuws
Zoeken


ZiM debat?  
ZiM debat #15  
ZiM debat #14  
ZiM debat #13  
ZiM debat #12  
ZiM debat #11  
ZiM debat #10  
ZiM debat #09  
ZiM debat #08  
ZiM debat #07  
ZiM debat #06  
ZiM debat #05  
ZiM debat #04  
ZiM debat #03  
ZiM debate #02  
ZiM debate #01  

 

ZiM debat #15

[ ma 26 juni 2006 ] Wat betekent vrijheid?
Bekeken vanuit verschillende perspectieven


inloop: 19.30 uur
begin debat: 20.00 uur
lokatie: Zwaanshals 474/ Oude Noorden van Rotterdam
bereikbaarheid: tram 8 vanaf Centraal Station (richting Oostplein) stap uit Zaagmolenstraat/ Zwaanshals

sprekers: Christine Schöffler & Peter Blakeney (foreign agents WHY ), Thomas Körtvélyessy (choreograaf, RealDance Company/Rotterdam), Samuli Schielke (antropoloog, Universiteit Mainz)
moderatie: Mohamed Boukiour / Stichting Tawiza

NL

De laatste jaren zijn felle debatten gevoerd over vrijheid, zowel op nationale als op internationaal niveau. De wijze waarop vrijheid voorheen werd ingevuld, politiek, cultureel als juridisch, stond ter discussie. In enkele debatten staat vrijheid tegenover veiligheid, zoals in de debat om terreur en terreurbestrijding. In andere conflicten worden vrijheid en respect tegen elkaar gesteld.

In Nederland is er bij voorbeeld een constante botsing tussen de vrijheid van meningsuiting en het respect voor godsdienst. Hoe kan de ene vrijheid gegarandeerd worden zonder andere waarden te beperken? Is vrijheid van meningsuiting uiteindelijk de vrijheid om te beledigen, zoals Theo van Gogh voorstond? Of moet vrijheid wel respect, zoals het respect van godsdiensten, waarborgen?

In hoeverre is het liberale begrip van vrijheid een universeel begrip van vrijheid? En in hoeverre geeft ze voor, wat men wel en niet mag willen? Wij zijn vrij te doen wat wij willen, maar zijn wij ook vrij alles te willen? Het liberale idee van vrijheid houdt ook sterke niet uitgesproken normatieve verwachtingen in: als je je eigen individuele leven wilt ontwikkelen, is dat goed, dus vrij. Als je voor het collectief bereid bent te offeren, denkt men snel dat je dat onder druk en dwang doet. Waarom denken wij dat hoofddoek onvrijheid is en bikini’s vrijheid? In hoeverre gaat het daarbij eigenlijk echt om vrijheid, en in hoeverre wordt “vrijheid” gebruikt als een legitimatie voor andere doelen, zoals respect, veiligheid, emancipatie, of familie?

Als vrijheid dus niet absoluut is, dan moeten wij vragen, wat de inhoud van vrijheid voor verschillende mensen is. Wat heeft vrijheid in verschillende tijden betekend? Waarom ging het, als en boer in het Middeleeuwen vrij of lijfeigenaar was?

Wat betekend vrijheid in verschillende culturen en sociale contexten? bij voorbeeld: wat verstaan vrouwen uit het derde wereld onder vrijheid, en hoe belangrijk is deze voor hun? Is vrijheid iets wat iedereen toestaat of is het een privilege? Is vrijheid hetzelfde, en even belangrijk, voor rijke en arme mensen?

En wanneer wij van vrijheid praten, moeten wij niet ook over vrije ruimtes (b.v. kunst), en waar deze nog zijn, praten?

ENGLISH - WHAT MEANS FREEDOM_SEEN FROM DIFFERENT PERSPECTIVES?

Over the last years there have been many debates about freedom, both on a national as well as on an international level. The question arises how freedom was formerly filled in in politics, cultural as well as legal matters. Nowadays freedom finds itself opposite to safety, as in the debates around terror and the fight against terror. In other conflicts freedom is put against respect. In the Netherlands there is for example a constant collision between freedom of speech and respect for religions. How can the one be guaranteed without limiting other values? Is freedom of speech eventually the freedom to offend, as understood by Theo van Gogh? Or does freedom has to guarantee respect for religion?

Isn't there the belief that the Western liberal understanding of freedom is a universal one? And how much is it dictating what one is or isn't allowed to want and believe in? How free are we really to do what we want? But are we really free to want everything? The liberal idea of freedom includes strong, not always outspoken normative expectations: if you want to develop your own individual life, this is excepted, thus free. If someone engages in the collective and thus sacrifices his/her individuality, this is automatically seen as done under pressure and force. Why do we think that "hoofddoek" is a constraint on freedom and bikini stands for freedom? How far are discourses around freedom really about freedom, and how much isn't the term freedom regularly abused as legitimation for other goals, as respect, security and emancipation...?

If we agree that freedom can't be an absolute term, then we have to ask ourselves, what freedom means to different people. What did freedom mean in different historical periods? What was it about, if a farmer in the Middle ages was a free man or a thrall?

What means freedom in different cultures and social contexts? What kind of understanding of freedom has a woman from a third World country? And, depending from where she will come, we will find a big variety of how much importance she will give to something so valuable to us here. Is freedom free for everyone, or how much is it a privilege? Is freedom the same and given the same importance by somebody rich or somebody poor?

And if we talk about freedom, don't we have to talk about how far free spaces still exist in our society, e.g. in the arts or in public space?